Czasownika modalnego "can", który oznacza "umieć", "potrafić" lub "móc" używa się:

1. do wyrażenia zdolności, umiejętności w czasie teraźniejszym Present Simple :

 • I can speak five languages.(Potrafię mówić pięcioma językami)
 • He can swim like nobody else. (Umię pływać jak nikt inny)

2. do wyrażania próśb:

 • Can you fix this for me? (Czy możesz mi to naprawić?)
 • Could you fix this for me? (bardziej grzeczne)

3. do wyrażenia prawdopodobieństwa w teraźniejszości:

 • He can be anywhere. (On może być wszędzie)
 • She can’t be at home. (Ona nie może być w domu).

4. do wyrażania prawdopodobieństwa w przeszłości:

W poniższych przykładach formą gramatyczną odnoszącą się do przeszłości nie jest czasownik "can", ale tzw Perfect Infinitive "have written" lub "have been".

 • They can’t have written the letter. (Nie mogli napisać tego listu) – nie chodzi o to, że nie potrafili, ale że to nie mogli być oni – ktoś inny to zrobił.
 • You can’t have have been to Australia.( Nie byłeś w Australii – jestem tego pewien).

Czasownik "can" występuje jedynie w czasie teraźniejszym. Formą przyszłą tego czasownika jest "be able to" (być zdolnym).

 • I will be able to help you only after I finish my assignment. (Będę móghł ci pomóc jedynie wtedy kiedy skończę swoje zadanie).
 • She will be able to come to the party. (Ona będzie mogła przyjść na prywatkę).

CAN’T BE lub CAN’T HAVE BEEN

Oznaczają, że jest to niemożliwe i jesteśmy tego prawie w 100% pewni.

 • "Where’s Asia?"
 • "I don’t know. She can’t still be in the office, because I’ve searched the entire building."
  (Nie może być nadal w biurze, ponieważ przeszukałem już cały budynek – jestem pewny)
 • lub
 • "I don’t know. She can’t have gone home, because her bag’s still here." (Nie mogła pójść do domu, ponieważ jej torebka jeszcze tu jest)
 • "I don’t know. She couldn’t have gone home, because her bag’s still here" (Nie mogła pójść do domu ponieważ jej torebka jeszcze tu jest)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *