Czasownik "could" jest formą przeszłą czasownika "can". Oznacza on "móc", "potrafić" w przeszłości. Jest też fomą grzecznościową – odpowiednik polskiego "mógłbyś".

Czasownika "could" używa się:

1. do wyrażenia zdolności, umiejętności w czasie przeszłym Past Simple :

 • I could speak five languages.(Potrafiłem mówić pięcioma językami)
 • He could swim like nobody else. (Umiał pływać jak nikt inny)

2. do wyrażania próśb:

 • Could you fix this for me? (Czy mógłyś mi to naprawić?)
 • Could you open the window? (Czy mógłbyś otworzyć oko?)

3. do wyrażenia prawdopodobieństwa w teraźniejszości:

 • He could be anywhere. (On może być wszędzie)
 • They could be at home. (Oni moga byc w domu).

4. do wyrażania prawdopodobieństwa w przeszłości:

 • They couldn’t have written the letter. (Nie mogli napisać tego listu) – nie chodzi o to, że nie potrafili, ale że to nie mogli być oni – ktoś inny to zrobił.
 • You couldn’t have have been to Australia.( Nie byłeś w Australii – nie mogłeś tam być).

COULDN’T BE lub COULDN’T HAVE BEEN

Oznaczają, że jest coś jest niemożliwe.

 • "Where was Asia on Friday?"
 • "I don’t know. She couldn’t be in the office, because I searched the entire building."
  (Nie mogła być w biurze, ponieważ przeszukałem cały budynek)
 • lub
 • "I don’t know. She couldn’t have gone home, because her bag was still in the office." (Nie mogła pójść do domu, ponieważ jej torebka jeszcze była w biurze)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *