Czasownika must, który oznaczaja "musieć", używa się:

1. do wyrażenia konieczności i obligacji w teraźniejszości:

 • You must complete this assignement on time. (Musisz ukończyć to zadanie na czas).
 • She must study for the exam. (Ona musi uczyc się do egzaminu).

2. do wyrażenia stanowczych rad i zaproszeń:

 • You must come and vist us. (Musisz odwiedzić nas.)
 • He must see the Tower when he is in London. (Musi odwiedzić Tower kiedy jest w Londynie)

3. do wyrażenia prawdopodobieństwa w teraźniejszości:

 • She must be at home at this time of the day. (O tej może powinna [musi] być w domu)
 • They must be crazy. (Oni muszą byc stuknięci).

4. do wyrażenia prawdopodobieństwa w przeszłości:

W poniższych przykładach formą gramatyczną odnoszącą się do przeszłości nie jest czasownik "must", ale tzw Perfect Infinitive "have left " lub "have told ".

 • He must have left the buidling before we came. (Musiał wyjść z budynku zanim przyszliśmy)
 • I must have told you about that. (Musiałem ci o tym powiedzieć).

MUST, MUSTN’T, HAVE TO

1. Zaprzeczeniem "MUST" jest "don’t /doesn’t/ didn’t HAVE TO".

 • I don’t have to tell you that. (Nie muszę ci tego mówić).
 • She doesn’t have to go to school. (Nie musi iść do szkoły).
Czas teraźniejszyCzas przyszłyCzas przeszły
MUSTWon’t have toDidn’t have to

2. Czas przeszły MUST to "HAD TO".

 • We had to be there at 12. (Musieliśmy tam być o 12).
 • You had to write an essay for today. (Miałeś na dzisiaj napisać wypracowanie).
Czas teraźniejszyCzas przyszłyCzas przeszły
MUSTWill have toHad to
Have toWill have toHad to

3. MUSTN’T, czyli MUST NOT

Mustn’t nie znaczy "nie musieć" ale "nie wolno". Czasnownik MUSN’T = BE NOT ALLOWED TO.

 • She mustn’t interupt other students. (Nie wolno jej przerywać innym studentom.)
 • You musn’t smoke here! (Nie wolno tu palić).

4. Czas przeszły MUSTN’T to "weren’t/wasn’t ALLOWED TO"

 • We weren’t allowed to play outside. (Nie wolno nam było bawić się na zewnątrz).
 • You weren’t allowed to look there. (Nie wolno ci było tam patrzeć).
Czas teraźniejszyCzas przyszłyCzas przeszły
MUST NOT = MUSN’T = BE NOT ALLOWED TOWill be allowed toweren’t / wasn’t allowed to

"Must" i "have to" znaczą to samo. Są one wymienne, chociaż "must" odnosi się bardziej do obligacji wewnętrznej a "have to" do narzuconej z zewnątrz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *