Shall w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej wyraża zamiar, natomiast w pozostałych osobach wyraża rozkaz, nakaz, lub przepowiednie.

Shall jest podobny do czasownika modalnego "will" w znaczeniu "zamiar" lub do czasownika "should" w znaczeniu powinność. Czasownik ten używany jest najczęściej do:

1. wyrażania ofert:

  • Shall I open the window? (Czy otworzyć okno?)
  • Shall I call for help? (Czy mam wezwać pomoc?)

2. wyrażania sugestii i propozycji:

  • Shall we watch a movie tonight? (Czy ogłądniemy dzisiaj film?)
  • Shall we go to a bar? (Czy pójdziemy do baru?)

3. wyrażania obligacji w języku prawniczy i formalnym:

  • The party shall be obligated to pay a monthly fee of $300. (Strona będzie zobligowana płacić miesięczną opłatę 300$)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *