Czaswonik modalny WILL używany jest do:

1. wypowiadania przewidywań w oparciu o naszą wiedzę:
I think that John will become a lawyer. (Sądzę, że John zostanie prawnikiem).
I don’t believe that he will come. (Nie sądzę, że on przyjdzie.)

2. wypowiadania się na temat teraźniejszości posiadając spory stopień pewności:
I’m sure you will understand that there’s nothing we can do. (Jestem pewny, że zrozumiesz, że nic nie możemy zrobić).
There’s a parcel for you. It’ll be from my employer: they said they’d send me some files. (Paczka do ciebie. Musi być od pracodawcy. Mówli, że wyślą me jakieś dokumenty)

3. wypowiadania się na temat przyszłości posiadając spory stopień pewności:
I will be there at 12. (Będę tam o 12).
I won’t be there before noon. (Nie będę przed południem).

4. wypowiadania się na temat przeszłości posiadając spory stopień pewności:
I’m sure you will have noticed that John has often been late recently.

5. podejmowania decyzji:
I’ll watch TV. Sorry, can’t come with you.

6. wyrażania próśb:
Will you open the window, please?
Will you show me ticket?

7. wyrażania ofert:
Don’t move! I will get you a drink.

8. wyrażania obietnic:
You bet! I will do this for you.

9. w pierwszym okresie warunkowym (first conditional):
if you came here, you will see the whole class. (Jeśli tu przyjdziesz to zobaczysz całą klasę).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *