Używane jest:

1. w mowie zależnej w znaczeniu "will":

  • He said that the next lesson would start at 11.

2. do wyrażania grzecznych próśb i ofert:

  • Would you like a cup of tea?

3. w okresach warunkowych wyrażających nierzeczywistość (I, II):

  • If it was up to me, you wouldn’t have to work.
  • If she had come, she would have met this nice fellow.

4. w zdaniach z "wish" do pokazania irytacji lub żalu:

  • I wish you wouldn’t hold my hand all the time.

5. do wyrażania zwyczajów z przeszłości w znaczeniu "used to":

  • When I was 10, we would often spend summers in that cottage

6. do wyrażenia przyszłości w przeszłości (future in the past):

  • This event would become known worldwide in a few of years.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *