Dalsza część czasowników nieregularneych zaczynających się od litery S aż do Z.

CzasownikPast SimpleParticipleZnaczenie
saw wymowasawedsawed / sawn wymowapiłować
say wymowasaid wymowasaid wymowamówić, powiedzieć
see wymowasaw wymowaseenwidzieć
seek wymowasought wymowasought wymowaszukać
sell wymowasold wymowasold wymowasprzedawać
send wymowasent wymowasent wymowawysyłać
set wymowaset wymowaset wymowaustalać, wyznaczać, osadzać
sew wymowasewedsewed / sewn wymowaszyć
shake wymowashook wymowashaken wymowatrząść
shave wymowashavedshaved / shavengolić
shear wymowashearedshorn wymowaciąć
shed wymowashed wymowashed wymowazrzucać
shine wymowashone wymowashone wymowaświecić, błyszczeć
shoe wymowashoed / shod wymowashoed / shod wymowapodkuć
shoot wymowashot wymowashot wymowastrzelać
show wymowashowedshowed / shown wymowapokazywać
shrink wymowashrank wymowa shrunk wymowashrunk wymowa shrunken wymowakurczyć się
shut wymowashut wymowashut wymowazamykać
sing wymowasang wymowa sung wymowasung wymowaśpiewać
sink wymowasank wymowa sunk wymowasunk wymowatonąć
sit wymowasat wymowasat wymowasiedzieć
sleep wymowaslept wymowaslept wymowaspać
slay wymowaslew wymowaslain wymowamordować
slide wymowaslid wymowaslid wymowaslizgać się
sling wymowaslung wymowaslung wymowarzucać, ciskać
slit wymowaslit wymowaslit wymowapodciąć, poderżnąć
smell wymowasmelt wymowa / smelledsmelt wymowa / smelledpachnieć, wąchać
smite wymowasmote wymowasmitten wymowauderzyć
sow wymowasowedsowed / sown wymowasiać
speak wymowaspoke wymowaspoken wymowamówić
speed wymowasped wymowasped wymowapędzić
spend wymowaspent wymowaspent wymowaspędzać
spill wymowaspilled / spilt wymowaspilled / spilt wymowarozlewać
spin wymowaspun wymowaspun wymowakręcić się, kręcić
spit wymowaspit wymowa / spat wymowaspit wymowa / spat wymowapluć
split wymowasplit wymowasplit wymowa

ropłatać, podzielić, rozszczepić

spoil wymowaspoilt wymowa / spoilledspoilt wymowa / spoilled

psuć

spread wymowaspread wymowaspread wymowarozprzestrzeniać, rozszerzać
spring wymowasprang wymowa / sprung wymowasprung wymowaskakać
stand wymowastood wymowastood wymowastać
steal wymowastole wymowastolen wymowakraść
stick wymowastuck wymowastuck wymowautknąć, przylegać, obstawać
sting wymowastung wymowastung wymowaukąsić
stink wymowastank wymowa / stunk wymowastunk wymowaśmierdzieć
strew wymowastrewedstrewnrozrzucać
stride wymowastrode wymowastriddenprzechadzać się
strike wymowastruck wymowastruck wymowa / strucken wymowastrajkować, uderzać
stringstrungstrungnapinać
strive wymowastrove wymowastriven / striveddążyć
swear wymowaswore wymowasworn wymowaprzeklinać, przysięgać
sweep wymowaswept wymowaswept wymowazamiatać
swell wymowaswelledswelled / swollen wymowapuchnąć
swim wymowaswam wymowaswum wymowapływać
swing wymowaswung wymowaswung wymowakołysać się
take wymowatook wymowatakenbrać
teach wymowataught wymowataught wymowauczyć
tear wymowatore wymowatorn wymowadrzeć
tell wymowatold wymowatold wymowaopowiadać
think wymowathought wymowathought wymowamyśleć
thrive wymowathrived / throve wymowathrivedprosperować
throw wymowathrew wymowathrown wymowarzucać
thrust wymowathrust wymowathrust wymowarzucać, pchać
tread wymowatrod wymowatrodden wymowakroczyć
understand wymowaunderstood wymowaunderstood wymowarozumieć
uphold wymowaupheld wymowaupheld wymowautrzymywać
upset wymowaupset wymowaupset wymowazdenerwować
wake wymowawoke wymowawoken wymowabudzić
wear wymowawore wymowaworn wymowanosić na sobie
weave wymowaweaved / wove wymowaweaved / woven wymowatkać
wed wymowawed wymowa / weddedwed wymowa / weddedpoślubić
weep wymowawept wymowawept wymowapłakać
wind wymowawound wymowawound wymowanakręcać
win wymowawon wymowawon wymowawygrywać
withhold wymowawithheldwithheldwycofywać
withstand wymowawithstoodwithstoodwytrzymywać
wring wymowawrung wymowawrung wymowawyrzymać
write wymowawrote wymowawritten wymowapisać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *