Poniżej zamieszczamy tabelkę zawierającą wszystkie czasy i aspekty w języku angielskim w zdaniach przeczących.

CzasPrzykład
Czasownik
Present Simple The boydoesn’t watchTV.
Present ContinuousThe boyisn’t watchingTV.
Present Perfect The boyhasn’t watchedTV.
Present Perfect ContinuousThe boyhasn’t been watchingTV.
Past simpleThe boydidn’t watchTV.
Past ContinuousThe boywasn’t watchingTV.
Past PerfectThe boyhadn’t watchedTV.
Past Perfect Continuous The boyhadn’t been watchingTV.
Future SimpleThe boywon’t (will not) watchTV.
Future ContinuousThe boywon’t be watchingTV.
Future Perfect The boywon’t have watchedTV.
Future Perfect ContinuousThe boywon’t have been watchingTV.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *