Poniżej zamieszczamy tabelkę zawierającą wszystkie czasy i aspekty w języku angielskim w zdaniach oznajmujących.

CzasPrzykład
Czasownik
Present Simple The boywatchesTV.
Present ContinuousThe boyis watchingTV.
Present Perfect The boyhas watchedTV.
Present Perfect ContinuousThe boyhas been watchingTV.
Past simpleThe boywatchedTV.
Past ContinuousThe boywas watchingTV.
Past PerfectThe boyhad watchedTV.
Past Perfect Continuous The boyhad been watchingTV.
Future SimpleThe boywill watchTV.
Future ContinuousThe boywill be watchingTV.
Future Perfect The boywill have watchedTV.
Future Perfect ContinuousThe boywill have been watchingTV.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *