Forma

Listy formalne są pisane językiem formalnym, gdyż zazwyczaj adresowane są one do ludzi, kórych nie znamy, ale do których zwracamy się w sposób oficjalny. Muszą one zawierać zwroty grezcznościowe oraz łagodny ton wypowiedzi.
Zawyczaj list fomalny składa się z następujących elementów:

 • Adres nadawcy – po lewej lub prawej stronie,
  Adres odbiory – po lewej stronie,
  Datę,
  oraz RE: (dotyczy)
 • Powitania:
  Dear Sir or Madam (jeśli nie znamy nazwiska),
  Dear Mr./ Mrs./Miss/Ms. Jones (Jeśli znamy nazwisko)
  To whom it may concern (Do firm.. )
 • Treści listu (słownictwo formalne)
 • Zakończenia:
  Yours faithfully (nie znamy nazwiska odbiorcy)
  Yours sincerely (znamy nazwisko odbiorcy)
  Yours truely (amerykański)

W liście formalnym należy podać powód dla którego piszemy, następnie opisać sytuację i dać odpowiednie zakończenie. Należy unikać zwrotów potocznych i "contractions" (can’t, shouldn’t, itp).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *