Ćwiczenie 1 – Zdania twierdzące

  1. She ___ for San Francisco on Friday. a) will be leaving b) will leaving
  2. Jane ___ to the dentist’s. a) will going b) will be going
  3. They___ to supper. a) will be coming b) is coming
  4. John ___ the piano. a) will be playing b) are playing
  5. We ___ a plane. a) is flying b) will be flying
  6. He ___ a book. a) will be reading b) are reading
  7. Peter ___ in the park. a) will be walking b) are walking
  8. I ___ a bike. a) are riding b) will be riding
  9. She ___ a Cola. a) will drink b) will be drinking
  10. Helen ___ you. a) will be watching b) are watching

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *