Tacks, tax

Tacks – pineski

Tax – podatek

tale, tail

Tale – bajka

Tail – ogon

talk, torque (Brytyjski)

Talk – mówić, rozmawiać

Torque – moment obrotowy

tare, tear

Tare – wyka, tara, tarować

Tear – rwać, drzeć

taught, taut, tort (Brytyjski)

Tought – uczony

Taut – napięty

Tort – tort

te, tea, tee

Te – si (w gamie muzycznej)

Tea – herbata

Tee – trójnik, teownik, podstawa pod piłkę golfową

team, teem

Team – zespół

Teem – roić się

tear, tier

Tear – łza

Tier – rząd, warstwa

teas, tease

Teas – herbaty

Tease – dręczyć, dokuczać

terce, terse

Terce – tercja

Terse – zwięzły

tern, turn

Tern – mewa

Turn – zakręt, zakręcać

there, their, they’re

There – tam

Their – ich

They’re – they are

threw, through

Threw – czas przeszły "to throw"

Through – przez

throes, throws

Throes – bóle

Throws – trzecia osoba czasownika "to throw"

throne, thrown

Throne – tron

Thrown – wyrzucony

thyme, time

Thyme – tymianek

Time – czas, pora

tic, tick

Tic – tyk

Tick – kleszcz

tide, tied

Tide – przypływ

Tied – związany

tire, tyre

Tire – męczyć

Tyre – opona

to, too, two

To – do

Too – też

Two – dwa

toad, toed, towed

Toad – ropucha

Toed – z palcami u nóg

Towed – odholowany

told, tolled

Told – powiedziany

Tolled – czas przeszły czasownika "to toll"

tole, toll

Tole – zwabić

Toll – bić w dzwon, byc ofiarą

ton, tun

Ton – tona

Tun – kadź

tor, tore

Tor – czubek, szczyt

Tore – czas przeszły czasownika "to tear"

tough, tuff

Tough – twardy, wytrzymały

Tuff – tuf

troop, troupe

Troop – wojsko, oddział

Troupe – trupa

tuba, tuber (Brytyjski)

Tuba – tuba

Tuber – bulwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *