W angielskim występują trzy formy bezokolicznika:

To-InfinitiveBare InfinitivePerfect Infinitive
to bebeto have been

Użycie To-Infinitive

 • po przymiotnikach np:
  – It’s easy to do it. (Łatwo to zrobić).
  – She is nice to be with. (Miło z nią być).
  – The task seemed to be too difficult to handle. (Zadanie wydawało się zbyt trudne do załatwienia).
 • po czasownikach takich jak:

afford, agree,
appear, arrange,
ask, attempt,
beg, care, cease,
claim, consent,
decide, demand,
deserve, determine,
endeavor, expect,

fail, forget,
hesitate, help,
hope, intend, learn,
manage, mean,
need, neglect,
offer; plan,
prefer, prepare,
pretend, propose,

promise, refuse,
regret, remember,
seem, struggle,
swear, threaten,
try; volunteer,
undertake, wait,
want, wish

 • do wyrażenia celu np:
  – I got up to start a new day. (Wstałem aby zacząć nowy dzień).
  – She went to the kitchen to make breakfast. (Poszła do kuchni zrobić śniadanie).
  – They go to English classes to learn English. (Chodzą na lekcje angielskiego aby nauczyć się angielskiego).

Użycie Bare Infinitive

 • po "would rather" i "had better" np:
  – I would rather stay than go. (Wolę zostać niż iść)
  – You had better study harder. (Lepiej ucz się więcej).
  – I’d rather walk than run. (Wolę chodzić niż biegać).
  – She’d better watch out. (Lepiej niech uważa)
 • po czasownikach modalnych np:
  – I can swim. (Umię pływać).
  – You must stay here and watch him. (Musisz to zostać i go obserwować).
  – They should be here soon. (Powinni tu zaraz być).
  – He may be at home. (On może być w domu).
 • po czasownikach takich jak: "let", "make", "hear", "feel", "help", np:
  – She lets me play with her. (Pozwala mi się ze sobą bawić)
  – He made me make dinner. (Zmusił mnie do zrobienia obiadu).
  – I saw her come back home. (Widziałem jak wróciła do domu).
  – They heard us play. (Słyszeli jak graliśmyy).

Perfect Infinitive

 • do wyrażenia przeszłości (zobacz Perfect infinitive) np.:
  – I’m glad I have bought it. (Cieszę się, że to kupiłem)
  – She must have been here. (Jestem pewny, że tu była [musiała tu być])
  – You are said to have been married. (Mówi się, że byłeś żonaty).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *