TWORZENIE MOWY ZALEŻNEJ

Przekształcanie angielskich zdań w mowie zależnej przy użyciu czasowników relacjonujących w czasie przeszłym, przedstawia się następująco:

CzasMowa niezależnaCzasMowa zależna
Present Simple John says: "I like you".Past SimpleJohny said that he liked me.
Present Continuous John says: "I’m going to school".Past ContinuousJohny said that he was going to school.
Present Perfect Johny says: "I have read this book".Past PerfectJohny said that he had read that book.
Present Perfect Continuous Johny says: "I have been studying a lot".Past Perfect ContinuousJohny said that he had been studying a lot.
Past Simple Johny says: "I hated that".Past PerfectJohny said that he had hated that.
Past Continuous Johny says: "I was jogging".Past Perfect ContinuousJohny said that he had been jogging".
Past Perfect Johny says: "I had worked there".Past PerfectJohny said that he had worked there.
Past Perfect Continuous Johny says: "I had been working there".Past Perfect ContinuousJohny said that he had been working there.
Future Simple Johny says: "I will buy a bike ".WouldJohny said that he would buy a bike.
Future Continuous Johny says: "I will be going soon ".Would + be + ingJohny said that he would be going soon.
Future Perfect Johny says: "I will have done it by tommorow ".Would + have + PPJohny said that he would have done it by the next day.
Future Perfect Continuous Johny says: "I will have been studying English for 5 years by 2007 ".Would + have + been + ingJohny said that he would have been studying English for 5 years by 2007.

Mowa zależna z czasownikami modalnymi

CzasownikMowa zależna
WillWould
MayMight
CanCould
ShouldShould
CouldCould
WouldWould
MightMight
Must (musieć)Had to
Must (prawdopodobieństo)Must (bez zmian)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *