Mowa zależna – zasady

 • Opuszczamy znaki interpunkcyjne wskazujące na obecność cytatu (dwukropek i
  cudzysłów).
 • Uzgadniamy zaimki zgodnie z sensem zdania, np.:
  He says: "I lost my book." (On mówi: "Zgubiłem moją książkę.")
  He said that he had lost his book. (On mówił, że zgubił swoją książkę).
 • Jeżeli tzw. czasownik wprowadzający mowę zależną jest w czasie przeszłym, czas
  zdania podrzędnego zmienia się "o jeden stopień wstecz"
  , tj. jeśli w mowie niezależnej
  mamy czas teraźniejszy, zmienia się on na przeszły, jeśli zaś przeszły – na zaprzeszły
  (the Past Perfect Tense).
  (He says) "I‚m busy." (Mówi: "Jestem zajęty.")
  He said that he was busy. (Powiedział, że jest zajęty).
  (He says) "I was busy." (Mówi: "Byłem zajęty.")
  He said that he had been busy. (Powiedział, że był zajęty).
 • Zmieniamy określenia dotyczące miejsca i czasu:
  Jest to bardzo ważny element, ponieważ np.: słowo "today" odnosi się jedynie do dnia dzisiejszego. "(John says) "I’m tired today" (John mówi: jestem zmęczony dzisiaj). W mowie zależnej użycie słowa dzisiaj odnosiłoby się do dnia dzisiejszego a nie do dnia kiedy on był zmęczony. Jeśli zdanie to zostało dzisiaj wypowiedziane przez John’a, mowa zależna wyglądałaby w następującyc sposób: "John said that he was tired today". Użyty został czas Past Simple, ponieważ mówca nie wie czy John jest nadal zmęczony, gdyby miał tą pewność, użyłby czasu Present Simple. Jeśli John powiedział to wczoraj, nie można użyć słowa today i należy je zastąpić zwrotem odnoszącym się do przeszłości, np.: "John said that he was tired that day’".
  To samo tyczy się pozostałych elementów dotyczących czasu i miejsca.
  today – that day
  yesterday – the day before
  the day before yesterday – two days before
  tomorrow – the next day / the following day
  next week/month/year – the following week / month / year
  last week/month/year – the previous week / month / year
  a year/month ago – a year/month before
  here – there
  now – then / at that time

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *