Past Participle (imiesłów przymiotnikowy bierny) jest przymiotnikiem, który pochodzi od czasownika i nazywa cechy, które oznaczają uleganie jakimś czynnościom lub rezultaty czynności np.: remontowany dom. Aby utworzyć Past Participle czasownika należy dodać końcówkę -ed do jego podstawowej formy (niektóre czasowniki mają nieregularną formę Past Participle – należą do nich wszystkie czasowniki nieregularne). Imiesłów przymiotnikowy bierny jest używany w języku angielskim w następujących przypadkach:

 • po czasowniku posiłkowym "have" w czasie Present Perfect
  np: Have you finished your homework?
 • po czasowniku posiłkowym "had" w czasie Past Perfect
  np: He had lived there for years before he moved here.
 • Po czasownikach "have" i ‚get" (had, got w czasie przeszłym) używanych jako causatives
  I had this fixed yeasterday.
 • jako przymiotnik
  They moved to a newly renovated house. (newly renovated – nowo wyremontowany)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *