Czasu Past Perfect używa się do wyrażenia:

1. Czynności, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości

  • I had already left home when the telephone rang. (Wyszłam już z domu kiedy zadzwonił telefon)

2. Czynności, która miała miejsce przed określonym czasem/momentem w przeszłości

  • We had finished our tests before 10 o’clock. (Skończyliśmy pisać testy przed godziną 10)

3. Planów, postanowień, zamiarów, które nie doszły do skutku

  • He had hoped to see her again. (On miał nadzieję, że znowu ją zobaczy)

4. Past Perfect używamy również w zdaniach warunkowych (trzeci okres warunkowy) oraz w zdaniach z "wish"

  • If I had studied for the exam, I would have passed it. (Gdybym uczył się do egzaminu, zdałbym go)
  • He wishes he hadn’t bought her the engagement ring. (On żałuje, że kupił jej pierścionek zaręczynowy)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *