Testy i Ćwiczenia – Past Simple i Present Perfect

Simple Past and Present Perfect

 1. She’s in hospital because she …………. collarbone Odpowiedź: has broken
  Odpowiedź

  a) has broken
  b) boke

 2. I’ve known Tom since we ……… at high school together Odpowiedź: were
  Odpowiedź

  a) were
  b) have been
 3. It’s long time since we ……. Odpowiedź: have spoken Odpowiedź
  a) spoke
  b) have spoken
 4. I …….. from Kate lately Odpowiedź: haven’t heard Odpowiedź
  a) haven’t heard
  b) didn’t hear
 5. I …….. the time to go to the theatre recently Odpowiedź: haven’t had Odpowiedź
  a) didn’t have
  b) haven’t had
 6. I …….. just Bill and Cameron at the bus stop Odpowiedź: have seen Odpowiedź
  a) have seen
  b) saw
 7. I …….. with Martin for the past fortnight Odpowiedź: have been
  Odpowiedź

  a) was
  b) have been

 8. ……… to the cinema on Monday? Odpowiedź: Did you go Odpowiedź
  a) Did you go
  b) Have you ben
 9. She ……… in London for the last three years Odpowiedź: has been Odpowiedź
  a) was
  b) has been

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *