Testy i Ćwiczenia – Past Simple i Present Perfect

Zdania twierdzące

 1. Two boys ……. in the pup on Friday Odpowiedź: were arrested
  Odpowiedź

  a) were arrested
  b) have been arrested

 2. I ………. a vacation for six years Odpowiedź: haven’t had
  Odpowiedź

  a) didn’t have
  b) haven’t had
 3. We ……. to the cinema on Friday night Odpowiedź: didn’t go Odpowiedź
  a) havn’t gone
  b) didn’t go
 4. I ……. new car two days ago Odpowiedź: bought Odpowiedź
  a) bought
  b) have bought
 5. I ………. Spanish in 2000 Odpowiedź: learnt Odpowiedź
  a) learnt
  b) have learnt
 6. He ……. some money in London last year Odpowiedź: earned Odpowiedź
  a) has earned
  b) earned
 7. The weather ……. gorgeous for the whole fortnight we were there Odpowiedź: was
  Odpowiedź

  a) was
  b) has been
 8. I …… Pimpek for a walk because weather was terrible Odpowiedź: didn’t take Odpowiedź
  a) haven’t taken
  b) didn’t take
 9. I ……….. finished the work in time today Odpowiedź: have only just finished Odpowiedź
  a) only just finished
  b) have only just finished

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *