Zdanie przeczące

Liczba pojedyncza
I

didn’t like (didn’t = did not)

going for walks.Nie lubiłem chodzić na spacery.
Youdidn’t likegoing for walks.Ty nie lubiłeś chodzić na spacery.

He
She
It

didn’t like

going for walks.

On nie lubił chodzić na spacery.
Ona nie lubiła chodzić na spacery.
Ono nie lubiło chodzić na spacery.

Liczba mnoga

We
You
They

didn’t likegoing for walks.

My nie lubiliśmy chodzić na spacery.
Wy nie lubiliście chodzić na spacery.
Oni nie lubili chodzić na spacery

Pytania

Liczba pojedyncza
DidIlikegoing for walks?Cz ja lubiłem chodzić na spacery?
DidYoulikegoing for walks?Czy ty lubiłeś/aś chodzić na spacery?
Did

he
she
it

likegoing for walks?

Czy on lubił chodzić na spacery?
Czy ona lubiła chodzić na spacery?
Czy ono lubiło chodzić na spacery?

Liczba mnoga
Did

we
you
they

likegoing for walks?

Czy my lubiliśmy chodzić na spacery?
Czy wy lubiliście chodzić na spacery?
Czy oni lubili chodzić na spacery?

Aby umieć zaprzeczać czasowniki w czasie Past Simple lub budować pytania, należy znać czasownik posiłkowy DO. Więcej informacji na stronie odmiana czasownika DO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *