Zdanie przeczące

Liczba pojedyncza
Iam not studyingEnglish.Ja nie uczę się angielskiego.
You

aren’t studying (aren’t = are not)

English.Ty nie uczysz się angielskiego.

He
She
It

isn’t studying (isn’t = is not)

English.On/ona/ono nie uczy się angielskiego.
Liczba mnoga

We
You
They

aren’t studyingEnglish.

My nie uczymy się angielskiego
Wy nie uczycie się angielskiego
Oni nie uczą się angielskiego.

Pytania

Liczba pojedyncza
AmIstudyingEnglish?Czy ja uczę się angielskiego?
AreyoustudyingEnglish?Czy ty uczysz się angielskiego?
Is

he
she
it

studyingEnglish?Czy on/ona/ono uczy się angielskiego?
Liczba mnoga
Are

we
you
they

studyingEnglish?

Czy my uczymy się angielskiego?
Czy wy uczycie się angielskiego?
Czy oni uczą się angielskiego?

Proszę zauważyć, że pytania tworzy się poprzez inwersję czasownika pomocniczego BE. Czasownik w czasie Present Continuous jest zaprzeczany również poprzez dodanie NOT do czsownika pomocniczego BE. Odwiedź stronę czasowników pomocniczych po dalsze informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *