1. Czasowniki odwołujące się do zmysłów (słuch, smak, wzrok, dotyk, węch) są używane w Present Simple. Użycie tych czasowników w Present Continuous zmienia ich znaczenie.

  • hear (słyszeć) – (użycie tego czasownika w formie "continuous" oznacza coś innego. "I’m hearing his voice" – słyszę jego głos – ale nikt inny go nie słyszy – mam mały problem w swojej głowie)
  • smell (pachnieć) – ("I’m smelling coffee" – wącham kawę – zmienia się znaczenie czasownika, który teraz wyraża jakąś akcję. W znaczeniu "pachnieć" – zawsze Present Simple).
  • see (widzieć) – ("She’s seeing him" – ona się z nim spotyka. W znaczeniu "widzieć" – zawsze Present Simple).
  • feel (czuć) – (czasownik ten może oznaczać "czuć" jak również "dotykać").

2. Czasowniki nie występujące w Present Continuous:

  • wyrażające stany emocjonalne i psychiczne (believe, doubt, feel (sądzić), hate imagine, know, like, dislike, love, prefer, realise, recognize, remember, see (rozumieć), suppose, think (sądzić), understand, want, wish).
  • wyrażające reakcje na to co się usłyszy czy zobaczy ( agree, appear, astonish, deny, disagree, impress, look (wygląda), mean, please, promise, satisfy, seem, surprise).
  • inne ( be, belong, concern, consist, contain, depend, deserve, fit, include, involve, lack, matter, measure (mieć wymiar), need, owe, own, possess, weigh (ważyć – mieć wagę).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *