Zdanie przeczące

Liczba pojedyncza
Idon’t like (don’t=do not)going for walks.Nie lubię chodzić na spacery.
Youdon’t likegoing for walks.Ty nie lubisz chodzić na spacery.

He/She/It

doesn’t like (doesn’t=does not)going for walks.On/ona/ono nie lubi chodzić na spacery.
Liczba mnoga
We
You
They
don’t likegoing for walks.My nie lubimy chodzić na spacery.
Wy nie lubicie chodzić na spacery.
Oni nie lubią chodzić na spacery

Pytania

Liczba pojedyncza
DoIlikegoing for walks?Czy ja lubię chodzić na spacery?
DoYoulikegoing for walks?Czy ty lubisz chodzić na spacery?
Doeshe/she/itlikegoing for walks?Czy on/ona/ono lubi chodzić na spacery?
Liczba mnoga
DoWe
You
They
likegoing for walks?Czy my lubimy chodzić na spacery?
Czy wy lubicie chodzić na spacery?
Czy oni lubią chodzić na spacery?

Końcówka "s" czasownika w pytaniach i przeczeniach występuje w słowie pomocniczym "DO" a nie głównym czasowniku zdania lub pytania.
Nie jest poprawnym użycie końcówki "s" zarówno w czasowniku jak i słowie pomocniczym, np.:

  • She does‚t knows your name. ŹLE
  • She doesn’t know your name. DOBRZE
  • Does he comes here often? – ŹLE
  • Does he come here often? DOBRZE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *