Tryb łączący teraźniejszy (The Present Subjunctive)

Wychodzący z użycia. Służy do wyrażania rozkazów i próśb. Używa się go w zdaniach złożonych, zależnych, z konstrukcją "that".

Występuje on po takich czasownikach jak : "ask," "command," "demand," "insist," "order," "recommend," "require" "suggest," or "wish."

Przykłady:

 • They demand that he submit a report.
 • We request that you be here tomorrow.
 • They asked that she arrive early.
 • I command that she stay in her room.
 • The officer insisted that we talk to him.
 • She suggests that he read this book.

Jest także stosowany po przymiotnikach takich jak: "crucial," "essential", "important," "imperative," "necessary," or "urgent".

Przykłady:

 • It is important that they be present at the meeting.
 • It is urgent that Bush propose that bill.
 • It’s important that she go< there with you.
 • It’s necessary that she have all the documents available.

Stanowić on może pewien problem dla studentów, szczególnie dziwi forma czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Forma ta pochodzi z łaciny. Najlepszą ilustracją tego dlaczego czasownik występuje w takiej formie jest zastosowanie czasownika modalnego "should".

 • It’s important that she should go there with you. – Jest to poprawna i całkowita konstrukacja, która uległa skróceniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *