Testy i Ćwiczenia – question tags

 1. It’s time to eat something, …..? Odpowiedź: isn’t it Odpowiedź
  a) isn’t it
  b) is it
  c) isn’t there
 2. Mom is right, …….? Odpowiedź: isn’t she Odpowiedź
  a) isn’t she
  b) won’t she
  c) is she
 3. You had heard about it before, ………? Odpowiedź: hadn’t you Odpowiedź
  a) hadn’t you
  b) isn’t you
  c) don’t you
 4. Everybody looked so confused, ……..? Odpowiedź: didn’t they Odpowiedź
  a) didn’t everybody
  b) aren’t they
  c) didn’t they
 5. Bill wouldn’t say that, ……..? Odpowiedź: would he Odpowiedź
  a) would he
  b) isn’t he
  c) wouldn’t he
 6. He’ll be there today, …….? Odpowiedź: won’t he Odpowiedź
  a) won’t he
  b) is he
  c) isn’t he
 7. Everybody will be there today, …….? Odpowiedź: won’t they Odpowiedź
  a) shouldn’t they
  b) are they
  c) won’t they
 8. Marc’s had too much to do this week, …….? Odpowiedź: hasn’t he Odpowiedź
  a) aren’t he
  b) won’t he
  c) hasn’t he
 9. It shouldn’t have happened, ……..? Odpowiedź: should it Odpowiedź
  a) should it
  b) isn’t it
  c) doesn’t it

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *