Testy i Ćwiczenia – question tags

 1. We’re in trouble, ………? Odpowiedź: aren’t we Odpowiedź
  a) aren’t we
  b) are we
  c) have we
 2. You would write me an e-mail if you knew, ……? Odpowiedź: wouldn’t you Odpowiedź
  a) aren’t you
  b) didn’t you
  c) wouldn’t you

 3. You’d rather not visit me, …….? Odpowiedź: wouldn’t you Odpowiedź
  a) hadn’t you
  b) wouldn’t you
  c) aren’t you
 4. Berlin is the capital of Germany, ……? Odpowiedź: isn’t it Odpowiedź
  a) is it
  b) isn’t Berlin
  c) isn’t it
 5. She’d better do it again, …….? Odpowiedź: hadn’t she Odpowiedź
  a) hadn’t she
  b) isn’t she
  c) wouldn’t she
 6. There’s nothing in the cinema tonight, …….? Odpowiedź: is there Odpowiedź
  a) isn’t there
  b) is there
  c) is it
 7. That’s the boy who was on TV last night, …….? Odpowiedź: isn’t it Odpowiedź
  a) isn’t he
  b) isn’t it
  c) isn’t that
 8. That’s the girl that won the competition, ……..? Odpowiedź: isn’t it Odpowiedź
  a) isn’t she
  b) is she
  c) isn’t it
 9. She won’t be at home for another day, ……..? Odpowiedź: will she Odpowiedź
  a) won’t she
  b) will she
  c) isn’t she

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *