Inwersji używa się kiedy głównym czasownikiem pytania jest czasownik to be np.: Is he here? (Czy on jest tutaj?). W przykładzie tym nie ma innego czasownika poza czasownikiem to be, co wcale nie znaczy, że nie można użyć kilku czasowników w pytaniu np.: Is the man who wears that funny hat and who sings every time he looks at you here? (Czy jest tutaj facet, któy nosi ten śmieszny kapelusz i śpiewa kiedy patrzy na ciebie?). W przykładzie tym jest kilka czasowników: wears, sings i looks, które służą do opisu człowieka, o którego nam chodzi (użyte w relative clauses, które pełnią funkcje opisową). Czasownikiem głównym jest natomiast czasownik to be.

Inwersji używa się również z czasownikiem to have np.: Have you got a new car? (Czy masz nowy samochód). Czasownik have jest głównym czasownikiem tego pytania.

Istnieją inne przypadki tworzenia pytań przy użyciu inwersji. Poniższy zestaw przedstawia wszystkie przypadki użycia inwersji w budowie pytań w języku angielskim:

1. W pytaniach w których występuje czasownik to be lub to have jako główny czasownik pytania

 • Present Simple – czasownik to be lub to have jest głównym czasownikiem pytania np.:
  Have you got time? (Czy masz czas?)
  Is she at home? (Czy ona jest w domu?)
  Has he got a house? (Czy on ma dom?)
  Are they smart? (Czy oni są mądrzy?)
  Have I enough strength to finish this? (Czy mam wystarczająco dużo siły żeby to skończyć?)
  Am I tall? (Czy jestem wysoki?)
 • Past Simple – czasownik be [was lub were] jako główny czasownik pytania – czasownik have [had] jako główny czasownik pytania,
  Was he in New York last year? (Czy on był w Nowym Yorku w tamtym roku?)
  Were they at school yesterday? (Czy oni byli wczoraj w szkole?)
  Had he really a job when he was 16? (Czy naprawdę miał pracę kiedy miał 15 lat?)

2. W pytaniach tych występuje czasownik to be lub to have jako czasownik posiłkowy służący do budowy czasów takich jak:

 • Present Continuous (czasownik to be jako czasownik posiłkowy),
  Is she coming to the party? (Czy ona idzie na przyjęcie?) – „is” jest jedynie słowem pomocniczym. Czasownikiem głównym tego pytania jest „coming”, które występuje ze słowem pomocniczym dając w rezultacie „is coming”.
 • Present Perfect (czasownik have jako czasownik posiłkowy),
  Have you completed the assignment yet? (Czy już skończyłeś zadanie?) („Have” pełni jedynie funkcję pomocniczą – głównym czasownikiem jest „completed”)
 • Present Perfect Continuous (czasownik to be w present perfect [has been lub have been], a więc tak naprawdę to inwersja czasownika „have„),
  Have we been really running for two hours? (Czy rzeczywiście biegamy od dwóch godzin?). Głównym czasownikiem jest „running” – czasownik „have’ i ‚been” są jedynie słowami pomocniczymi do budowy czasu.
 • Past Continuous (czasownik be [was lub were]),
  Was he looking at you when he was here? (Czy patrzył na ciebie jak tu był?)
 • Past Perfect (czasownik have jako czasownik posiłkowy)
  Had you worked for this company when you were in Germany? (Czy pracowałeś dla tej firmy jak mieszkałeś w Niemczech?)
 • Past Perfect Continuous (czasownik to be w past perfect [had been], a więc tak naprawdę to inwersja czasownika „have„),
  Had they been studing mathematics for three years when we visited them last July? (Czy studiowali matematykę od 3 lat kiedy odwiedziliśmy ich w lipcu ubiegłego roku?)

3. W pytaniach, w których używa się czasowników modalnych takich jak : will, might, may, could, should, would, shall, etc.

 • Will you go there in the summer? (Czy pojedziesz tam latem?)
 • Should I go there and talk to him? (Czy powinienem tam pójść i z nim porozmawiać?)
 • May I open the window? (Czy mogę otworzyć okno?)
 • Can you swim? (Czy potrafisz pływać?)
 • Would you like some ice cream? (Czy chciałbyś loda?)

Czasownik posiłkowy do, does i did

Angielskie pytania w czasie Present Simple i Past Simple budowane są za pomocą słowa posiłkowego do, does i did.

 • Present simple – użycie czasownika posiłkowego do i does (does występuje jedynie w trzeciej osobie: he, she, it):
  Do you speak English? (Czy mówisz po angielsku?)
  Does she do her homework every day? (Czy ona odrabia swoją pracę domową codziennie?) – czasownik do jest także czasownikiem leksykalnym oznaczającym „robić”. Czasownik posiłkowy „do” nie oznacza robić – oznacza on natomiast pytanie.
 • Past Simple – użycie czasownika posiłkowego „did”:
  Did they see you at the game/ (Czy widzieli cię na meczu?)
  Did he pack his suitcase? (Czy spakował walizkę?)

Who – which

Pytania z who i which są identyczne jak w języku polskim, tzn. nie używa się w nich czasowników posiłkowych np.:

 • Who came to the party? (Kto przyszedł na przyjęcie?)
 • Which book is yours? (Która książka jest twoja?)
 • Who won the game? (Któ wygrał mecz?)

Mowa zależna (reported speech)

W mowie zależnej są to tak zwane „reported questions„, kiedy pytający cytuje pytanie np.:

 • She asked where the post office was? (Spytała się gdzie jest poczta?)
 • He wanted to know if I could speak English (On chciał wiedzieć czy ja mówię po angielsku.)

Forma tych pytań jest identyczna jak forma zdań twierdzących.

Question tags

W języku angielskim można również budować pytania przy użyciu tzw. question tags (krótkie pytania na końcu zdania typu: co nie?, prawda?, nieprawdaż – więcej na temat question tags).

 • You are very cleaver, aren’t you?
 • This isn’t going to happen, is it?
 • She is not coming, is she?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *