What time is it? What’s the time?

clock

It’s two o’clock

clock

It’s five past three

clock

It’s ten to three

clock

It’s half past one

clock

It’s two sharp

clock

It’s quarter to two

Aby wyrazić pełną godzinę podajemy cyfrę odpowiadającą danej godzinie i opcjonalnie używamy zwrotu o’clock (co oznacza "on the clock" – na zegarze).

W zależności od pory dnia możemy również użyć zwrotów "a.m." (z łaciny ante meridiem – przed południem) i "p.m." (z łaciny post meridiem – po południu) np.: What’s the time? It’s 4a.m. (Która godzina? Jest czwarta rano.), What time is it? It’s 5 p.m. (Która godzina? Jest piąta po południu).

Jeśli czas jest pomiędzy "wpół do" a pełną godziną używa się przyimka "to" np.: What’s the time? It’s five to six. (Która godzina? Jest za pięć szósta.)

Aby powiedzieć, że jest x minut po jakiejś godzinie, używamy zwrotu "past" np.: What’s the time? It’s ten past four. (Która godzina? Jest dziesięć po czwartej.). Zasada ta obowiązuje dla minute od pełnej godziny do wpół do.

Dla wyrażenia wpół do godziny używamy zwrotu "half" np.: What’s the time? It’s half past two. (Która godzina? Jest wpół do drugiej.)

Quarter w języku angielskim oznacza kwadrans.

Czas można również odawać w taki sam sposób jak na zegarze cyfrowym np.: it’s two thirty (Jest druga trzydzieści). Dwa sposoby są pokazane w poniższej tabelce

It’sIt’s
4 :00four o’clockfour
4 :05five past fourfour oh (czytać "ou") five
4 :15a quarter past fourfour fifteen
4 :20twenty past fourfour twenty
4 :22twenty-twoe minutes past fourfour twenty-two
4 :25twenty-five past fourfour twenty-five
4 :30half past fourfour thirty
4 :35twenty-five to fivefour thirty-five
4 :40twenty to fivefour forty
4 ;45a quarter to fivefour forty-five
4 :50ten to fivefour fifty
4 :55five to fivefour fifty-five
4 :56four minutes to fivefour fifty-six
4.58two to (nearly) five c’clockfour fifty-eight
5.00five o’clockfive

Polskie przyimek stosowanych do wyrażania czasu "o" np.: o drugiej, o piątej odpowiada angielskiemu przyimkowi "at" np.: at 4 o’clock, at two.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *