USED TO

Jest formą której używa się do wyrażania zwyczajów, nawyków lub stanów z przeszłości. Dosłownie znaczy ona "zwykłem, zwykł, zwykła, etc."

  • My wife used to order personalized jewelry. (Moja żona zwykła zamawiać biżuterię na zamówienie).
  • She used to visit the local jewelry store every Monday.(Zwykła odwiedzać sklep jubilerski w każdy poniedziałek).
  • He used to be a good student. (On był [zwykł być] dobrym uczniem).

Poprzez użycie formy "used to" słuchacz zakłada, że nawyk, o którym mówimy już nie istnieje.

Zaprzeczeniem "used to" jest "didn’t use to" lub "didn’t used to"

(Obie formy są poprawne, chociaż niektórzy gramatycy mogą mieć problem z ostatnią konstrukcją).

I didn’t use to read a lot when I was your age, but now I’m like a bookworm spending most of my time in the library.

Innym odniesieniem sie do nawyków z przeszłości jest użycie "would"(więcej na temat would) np: I would sometimes jog in the morning. "Would" nie może być użyte z czasownikami opisującymi stany np: I used to live in Warsaw – a nie – I would live in Warsaw.

Would musi wyrażać czynności, które się powtarzały.

BE USED TO

"Used" jest także przymiotnikiem oznaczającym "przyzwyczajony, przyzwyczajona, etc". Być przyzwyczajonym do czegoś to "be used to something". Przymiotnik ten wymaga przyimka "to" po którym używa się czasownika z końcówką "-ing" (Gerund – czasownik w roli rzeczownika).

  • I‚m used to reading in bed. (Jestem przyzwyczajony do czytania w łóżku).
  • She is not used to going for walks. (Ona nie jest przyzwyczajona do spacerów).
  • They‚re used to working hard. (Są przyzwyczajeni do ciężkiej pracy).

WOULD

Podobnie jak "used to", "would" służy do do wyrażania zwyczajów i nawyków w przeszłości. Nie wyraża natomiast stanów, np: "I would live in Warsaw when I was 10" jest zdaniem niepoprawnym. "would" jest bardziej poetyckie niż "used to".

  • I would visit my grandma every summer. (Odwiedzałem babcię każdego roku).
  • She would do a lot of trekking when she lived in Zakopane. ( Zwykła dużo chodzić po górach kiedy mieszkała w Zakopanem).
  • They would often fight one another. (Zwykli się często bić).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *