Czasownik jest częścią mowy określającą dziejące się czynności oraz niektóre stany np:

 • I am a student. (Stan)
 • The students passed all their courses. (Akcja, czynność)

Czasowniki można podzielić na wiele sposobów.

Podział ze względu na formę czasu przeszłego:

Podział ze względu na to czy wymaga dopełnienia:

 • Przechodnie (Transitive) (Na przykład, np: "He takes ________" – Co? Czasownik ten wymaga dopełnienia, w przeciwnym razie zdanie to nie ma sensu.
 • Nieprzechodnie (Intransitive) (Na przykład, "She sat down" – Dopełnienie (odpowiadające na pytanie co?) nie ma sensu w tym przypadku.
 • Ditransitive (Na przykład, "She lent me her car" – Czasowniki tego typu wymagają dopełnienia bliższego i dalszego).

Podział ze względu na rolę w zdaniu:

 • Czasowniki odmienne (Finite verbs) ( Występują w zdaniu w formie osobowej i są orzeczeniem, np: "The truck demolished the restaurant")
 • Czasowniki nieodmienne (Non-finite verbs) (Nie są orzeczeniem zdania i pełnią inną funkcję np: przymiotnikową "The broken widnow couldn’t be closed").

Podział ze względu na progresywność:

 • Czasowniki progresywne (Progressive verbs) ( Mogą byc używane we wszystkich angielskich czasach. Zazwyczaj wyrażają jakąś akcję, którą można zaobserwować np: to run, to walk, to eat, to fly, to go, to say, to touch etc.)
 • Czasowniki nieprogresywne (Non-progressive verbs) (Stative verbs) (Są bardzo rzadko używane w czasach "Continuous" i wyrażają akcję, której nie można zaobserwować, Składają się z czasowników abstrakcyjnych np: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain, to owe, to exist.", z czasowników dzierżawczych np: to possess, to own, to belong, z czasowników wyrażających uczucia np: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind, etc).
 • Mieszane (Mixed verbs) (Czasowniki, które mają więcej niż jedno znaczenie w zależności czy są użyte w czasie "Continuous" czy innym np: Donna appears confused -[wydaje się -nieprogresywny], My favorite singer is appearing at the jazz club tonight – [pojawia się – progresywny]).

Inne rodzaje :

 • Czasowniki łącznikowe (Linking verbs) ( Łączą podmiot zdania z dopełnieniem np: be, look, sound, smell, feel, taste)
 • Czasowniki modalne (Modal verbs) (Do wyrażania przypuszczeń, pewności, pozwolenia, etc np: may, can, might, should, must, etc).
 • Czasowniki posiłkowe (Auxiliary / Helping Verbs) (Mają rolę pomocniczą przy tworzeniu czasów, pytań, aspektów, itp np: do, will, have, etc).
 • Czasowniki frazowe (Phrasal Verbs) (Są tworzone z kilku słów, których kombinacja daje nowe znaczenie np: give up, look up, etc).

FORMA

BezokolicznikForma podst.Czas przeszłyImiesłów biernyImiesłów czynny
to gogowentgonegoing
to likelikelikedlikedliking

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *