Z punktu widzenia lingiwsty, są tylko dwa: czas przeszły i teraźniejszy. Dlaczego? Dlatego, że czas zdania wyraża czasownik a agielski czasownik pokazuje jedynie formę czasu teraźniejszego prostego (Present Simple), np.: likes, like oraz formę czasu przeszłego (Past Simple), np.: liked. Niestety, powiedzenie, że jedynie czasownik pokazuje czas zdania nie jest prawdziwe. Czas może rówież być pokazny przysłówkami czasu takimi jak:wczoraj (yesterday), dzisiaj (today), jutro (tomorrow), w przyszły poniedziałek (next Monday), itp. Z tego też powodu angielski posiada również czas przyszły. W języku angielskim występują również formy oddania się do przyszłości (going to, will, shall).

Angielski posiada możliwość pokazana czy dana czynność wyrażona przez czasownik jest w formie dokonanej (Perfective) czy też jest w toku (Progressive). Stąd też biorą się rozmaite formy gramatyczne, które popularnie określa się czasami. Jest ich w sumie 12.

Zobacz sekcję angielskie czasy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *