Though

Although In spite of Despite Angielskie słowo ‘though’ oznacza ‘pomimo’, ‘mimo’, lub ‘chociaż’. Wyrazem bliskoznacznym w języku angielskim jest słowo ‘although’, który można używać zamiennie. Słowo ‘though’ jest bardziej potoczne (kolokwialne), natomiastRead More…