Metoda CLL

We wczesnych latach 70-tych Charles Curran stworzył nowy model edukacyjny, który nazwał "Nauczanie Doradcze" ("Counceling-Learning"). To innowacyjne podejście za czołowe w procesie nauczania uznało czynniki emocjonalne. Według poglądu Curran’a uczniowie winni byćRead More…

Zajęcia języka obcego

Autor: mgr Tomasz Łakomski Kiedy uczyłem się języka angielskiego w szkole, dość częstą praktyką było ‚lecenie z książką’. Wiedzieliśmy, że mamy do zrealizowania podręcznik, czas gonił, analizowaliśmy więc kolejne etapy, rozdziały zRead More…

Suggestopedia

Z końcem lat 70-tych, bułgarski psycholog Georgi Lozanov przedstawił teorię, że uczniowie w sposób naturalny stwiają bariery psychologiczne podczas nauki, bazując na przekonaniu i strachu, że nie są wystarczająco zdolni aby przyswoićRead More…

Cicha Metoda

Caleb Gategno we wczesnych latach 70-tych opracował metodę "The Silent Way", która dzieliła wiele postulatów z kodem cognitywnym (cognitive code) oraz odkrywczym uczeniem (discovery learning). Cechą charakterystyczną metody jest to, że nauczycielRead More…

Role Nauczyciela

Kim jest nauczyciel? Istnieje wiele definicji i metafor opisujących zawód nauczyciela. Według Słownika Cambridge, nauczać znaczy przekazywać wiedzę; natomiast Słownik Longman’a definiuje nauczanie jako pokazanie komuś jak coś należy zrobić. Niektórzy nauczycieleRead More…

Zarządzanie Klasą

Umiejętne zarządzanie klasą może zapobiec wielu problemom, np. prolemom z utrzymaniem dyscypliny, z zaangażowaniem uczniów do pracy, itp. Wyróżnia się cztery główne rodzaje organizacji pracy w klasie. Poniżej znajdują się zalety iRead More…

Metoda Komunikatywna

Historycznie, Communicative Approach była postrzegana jako odpowiedź na Metodę Audiolingwalną oraz jako rozszerzenie lub rozwój ” notional-functional syllabus”. Jako rozszerzenie notional-functional syllabus, Communicative Approach kładzie także nacisk na to, aby uczniowie używaliRead More…