Caleb Gategno we wczesnych latach 70-tych opracował metodę "The Silent Way", która dzieliła wiele postulatów z kodem cognitywnym (cognitive code) oraz odkrywczym uczeniem (discovery learning). Cechą charakterystyczną metody jest to, że nauczyciel przez większość czasu milczy w ramach swej roli jako asystenta i osoby aktywującej/stymulującej uczniów do nauki. Nauka języka zazwyczaj postrzegana jest jako ćwiczenie rozwiązywania problemów, którego to uczniowie podejmują się samodzielnie lub w grupie, a zadaniem nauczyciela jest nie stać uczniom na drodze w odkrywaniu języka.

Metoda Silent Way jest także znana z powszechnego używania tzw. Cuisinere rods, czyli różnego koloru i różnej długości wskaźników oraz kolorowych wykresów ze słownictwem odzwierciedlających aspekty wymowy, wzorce gramatyczne i słowotwórcze. Silent Way jest unikalną metodą i pierwszą w swym rodzaju, która bazuje na kognitywnych aspektach procesu uczenia.

Rola nauczycielaRola uczniaRelacje pomiędzy uczniem i nauczycielemJęzyk i kultura
Organizuje lekcje, jest klasowym inżynierem, postać drugoplanowa.Aktywny uczestnik lekcji, stara się wykorzystać całą wiedzę.Nauczyciel mówi jak najmniej uaktywniając w ten sposób ucznia. Uczniowie rozmawiają ze sobą.Język jest odbiciem danego narodu, jego kultury i indywidualnych cech. Kultura jest nierozłączną częścią języka i odwrotnie.
Umiejętności kluczoweRola języka ojczystegoOcena postępówPoprawianie błędów
Wymowa, struktury, słownictwo są jednakowo ważne od początku.Może być używany do określania zadań. Niektóre elementy znajomości języka ojczystego są wykorzystywane do nauczania języka obcego ( np. tak samo brzmiące dźwięki).Nie ma formalnych testów. O postępie ucznia świadczy jego umiejętność użycia języka w nowych sytuacjach. Uczniowie mogą się uczyć w różnym tempie.Błędy są postrzegane jako naturalny element przyswajania języka, uczeń sam powinien błąd poprawić.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE :

(1) Proces uczenia jest wspomagany, gdy uczeń odkrywa i tworzy a nie zapamiętuje i powtarza to co jest do nauczenia.
(2) Proces uczenia jest wspomagany poprzez rozwiązywanie problemów dotyczących materiału nauczania.

CELE:

Metoda Silent Way promuje samodzielność ucznia oraz eksperymentalny aspekt poznawania języka. Błędy postrzegane są jako naturalny element w procesie uczenia, a jednocześnie przypisuje im się rolę kluczowego narzędzia w rękach ucznia, za pomocą którego uczeń ma sposobność testowania hipotez, które tworzy na temat języka obcego, wysnuwania konkluzji odnośnie języka za pomocą metody prób i błędów. Nauczyciel występuje w roli osoby wspierającej uczniów, podczas gdy ci odkrywają zasady języka dla siebie samych, a nie uczą na pamięć czy imitują. Promowana jest autonomia.

TYPOWE TECHNIKI:

(1) Sound-Color Chart – nauczyciel zapoznaje uczniów z różnokolorowym wykresm, każdy kolor odnosi się do innego dźwięku – technika używana do ćwiczenia wymowy.
(2) Nauczyciel milczy, służy pomocą tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
(3) Cuisinere rods – używane by uczniowie odkrywali znaczenie, do wprowadzania lub ćwiczenia języka.
(4) Word Chart – tablica ze słownictwem; kolorowa; każy kolor odpowiada innemu dźwiękowi; używana do budowy zdań.
(5) Opinie (Feedback) – uczniowie są zachęcani do komentowania, obserwacji lekcji oraz tego czego się nauczyli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *